Plahvatusohu tsooni norm

Euroopa Liidu lõpus domineerisid olulised ebaproportsionaalsed nõuded õigusnormides, mis saavutasid ohutuse, eriti metaani- või söepölyga plahvatusohtlikes piirkondades, mis tähendas, et neid tuleb ühtlustada asjakohase direktiivi loomise teel. Seega loodi ATEXi direktiiv selliste piirkondade suuruses, mis on otseselt plahvatusohtlikud.

Selle õigusliku tõendusmaterjali ettevõte on tuletatud prantsuse keeles, mida täpselt Atmosphere kõlabPlahvatusohtlik. Selle reegli peamine ülesanne oli metaani- või söepöletusohtude ohu võimalikult suur vähenemine ohustatud aladel. Viimasel räägitud dokumendiga kokkupuutel on see laialdaselt ühendatud kaitsesüsteemidega, kui ja tööriistad on suunatud plahvatusohtlikele pindadele. Ma räägin ka elektriseadmetest.Koos ATEXi direktiivi õigusnormidega võib plahvatusoht eespool nimetatud ruumides hõlmata ainete ladustamist, tootmist ja kasutamist, mis võivad põhjustada väidetavat plahvatust seoses õhu või muude ainetega. Nende aluste suuruses võib mainida peamiselt tuleohtlikke vedelikke ja nende aurusid, nagu alkoholid, eetrid ja bensiinid. Lisaks võite lisada tuleohtlikke gaase nagu butaan, propaan, atsetüleen. Teised ained ja kiud nagu tina tolm, alumiiniumtolm, puidust tolm ja kivisöepulber.Kuigi selles dokumendis on võimatu kirjeldada kõike, mida otsite. Seetõttu tuleb seda normatiivakti üldiselt uurides mainida, et see mõjutab plahvatusohtlikes ruumides ühendatud süsteemide ja seadmete suhtes kõiki tingimusi ja soovitusi. Üksikasjalik teave võib leida ka muudest materjalidest. Tuleb meeles pidada ainult seda, et uued materjalid, mis reguleerivad plahvatuspiirkondade ulatust metaani või söe tolmuga, ei saa mingil juhul olla vastuolus ATEXi teabega.Samuti tuleb märkida, et mõned ohtlikes piirkondades kasulikud seadmed peavad olema CE-märgisega, mis tähendab, et seade, mis on vajalik teavitatud asutuse teostatud vastavushindamismenetluse läbimiseks.

Princess Hair

Uue lahenduse direktiiv (kuna ATEXi direktiiv on nii nn seadmete plahvatusohtlikes piirkondades mittevastavuse korral näitab, et liikmesriik võib võtta meetmeid selliste seadmete kehtetuks tunnistamiseks.