Kassaaparaadid kelle jaoks

Kõik maksumaksjad, kes peavad toodete müüki registreerima ja kassaaparatuuri abistama, on viimasest hästi teadlikud, kui palju valdusvahemikus olevaid üksikasjalikke nõudeid peab vastama ka kõnealuste seadmete tööpõhimõttele. Sellistest nõuetest lähtuv jook on vajadus regulaarselt kontrollida kassaaparaati. Mida see veel kehtib, millisel perioodil see tuleks teha? Millised omadused on fiskaalkassal ja tehnilisel ülevaatusel? Sellest allpool.

Koos käibemaksuseadusega tuleb kassaaparaatidele teha perioodilisi tehnilisi kontrolle. Pärast ülaltoodud kuupäeva on seda tingimust pikendatud. Selline ülevaatus toimub hea teeninduse kaudu. Enne 1. detsembrit 2008 tehti maksuametnike tehnilisi kontrolle kuni ühe aasta jooksul. Praegu kehtivate siduvate õigusnormide reeglina tuleks kassaaparaate tehniliselt üle vaadata iga kahe aasta tagant alates fiskaalistamisest või sellest ülevaatamisest. Kui maksumaksja ei taga sellist tagatist, võidakse teda karistada. Me räägime siin muu hulgas maksumaksjale trahvi määramisest maksukuriteo eest, sest kassaaparaadi perioodilise ülevaatuse mitte allumist nimetatakse raamatu ebaõigeks pidamiseks. Selline õigustus tuleneb karistusseadustiku artiklist 61 § 3.Kas arenevad teadusuuringud, mille vastutusala on sellise ülevaate tegemine? Muidugi kuulub tänapäevases näites valve pidamine maksumaksjale, mitte teenusele. Novitus delio kassaaparaadi omanik peaks teenindusest sellest teatama seotud läbivaatamise kuupäeval. Teisest küljest kassatehnik koos § 31 lõikega 3. 4 õigusega kassaaparaadid peaksid tegema kassaaparaadi kohustusliku tehnilise ülevaatuse 5-päevase teatise pealkirjas.Samuti peaks maksumaksja meeles pidama, et kassaaparaadi kohustusliku ülevaatuse tähtajast mittekinnipidamine tingib vajaduse tagastada ostusoodustus. Selliseid karistusi kohaldatakse maksumaksjate suhtes, kes ei teinud kolme aasta jooksul pärast kaupade / teenuste müügi kajastamist arvele õigeks kuupäevaks hea tehnilise teenuse kassaaparaati.Kokkuvõtlikult tasub meenutada, et läbivaatamise tähtajast kinnipidamise eest vastutab ainult kasutaja.